Oferta

Ceny wynajmu autokaru ustalane są indywidualnie z każdym klientem w zależności od wynajętego autokaru oraz ilości przejechanych kilometrów, bądź ryczałtowo jeżeli trasa nie przekracza 100 km. Opłaty związane z parkingami, płatnymi drogami, oraz noclegiem dla kierowcy/ów pokrywa najemca, jeżeli takie opłaty występują.